درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقدمه ای بر کیهان شناسی از منظر قرآن، فلسفه و علم
1960 مرتبه مشاهده شده

مقدمه ای بر کیهان شناسی از منظر قرآن، فلسفه و علم

مهرعلی، اکرم Mehrali, Akram

 1. شماره پایان نامه:39099
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مهرعلی، اکرم
 4. عنوان:مقدمه ای بر کیهان شناسی از منظر قرآن، فلسفه و علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:168ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کیهان شناسی Cosmology
 11. توصیفگر: انفجار بزرگ Big Bang
 12. توصیفگر: خلقت از عدم Greation from Nonexistence
 13. توصیفگر: انبساط عالم Universe Expansion
 14. توصیفگر: دود Smoke
 15. توصیفگر: پادماده Antimaterial
 16. استاد راهنما. کلباسی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها