درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی
2363 مرتبه مشاهده شده

متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی

یغمایی، ابو تراب Yaghmaie, Aboutorab

 1. شماره پایان نامه:39331
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: یغمایی، ابو تراب
 4. عنوان:متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:100ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem
 11. توصیفگر: مقوله انگاری Categoricalism
 12. توصیفگر: واقع گرایی ساختاری هستی شناختی Ontic Structural Realism
 13. توصیفگر: منظرانگاری Perspectivalism
 14. توصیفگر: تمایلی انگاری Dispositionalism
 15. توصیفگر: تعبیر وجهی مکانیک کوانتومی Model Interpretation of Quantum Mechanics
 16. استاد راهنما. شفیعی، افشین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها