درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی رفتار سازه ها تحت تحریک چندجهته و استفاده از روش زمان دوام در پیش بینی نتایج
3327 مرتبه مشاهده شده

بررسی رفتار سازه ها تحت تحریک چندجهته و استفاده از روش زمان دوام در پیش بینی نتایج

عسگریه، ایلیار Asgarieh, Eliyar

 1. شماره پایان نامه:39427
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: عسگریه، ایلیار
 4. عنوان:بررسی رفتار سازه ها تحت تحریک چندجهته و استفاده از روش زمان دوام در پیش بینی نتایج.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:226ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 12. توصیفگر: پاسخ لرزه ای Seismic Response
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: تحریک چندجهته Multi-Directional Excitation
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها