درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین
1553 مرتبه مشاهده شده

مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین

حسن بیگ زاده، خدیجه Hassan Baigzadeh, Khadijeh

 1. شماره پایان نامه:39514
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حسن بیگ زاده، خدیجه
 4. عنوان:مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:114ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علیت Causality
 11. توصیفگر: تعین ناقص Under Determination
 12. توصیفگر: موجبیت (جبرگرایی) DETERMINISM
 13. توصیفگر: متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS
 14. توصیفگر: تقلیل Reduction
 15. توصیفگر: سنخیت علت و معلول Uniformity of Nature
 16. استاد راهنما. آیت اللهی، حمید رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها