درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
برداشت استنتاجی از ارتباط و نظریه اطلاعات
1499 مرتبه مشاهده شده

برداشت استنتاجی از ارتباط و نظریه اطلاعات

ساده، صدرا Sadeh, Sadra

 1. شماره پایان نامه:39533
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ساده، صدرا
 4. عنوان:برداشت استنتاجی از ارتباط و نظریه اطلاعات.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:100ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: ارتباطات Communications
 11. توصیفگر: استنتاج Inference
 12. توصیفگر: اطلاعات Information
 13. توصیفگر: برداشت استنتاجی از ارتباط Inferential Account of Communication
 14. توصیفگر: کاربرد شناسی زبان Pragmatics
 15. توصیفگر: قواعد همکاری Cooperation Principles
 16. توصیفگر: نظریه ربط Relevance Theory
 17. استاد راهنما. قدک پور، لاله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها