درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
فلسفه زیست شناسی از دیدگاه دیوید هال
1952 مرتبه مشاهده شده

فلسفه زیست شناسی از دیدگاه دیوید هال

هادی، محمد رضا.

 1. شماره پایان نامه:39647
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: هادی، محمد رضا.
 4. عنوان:فلسفه زیست شناسی از دیدگاه دیوید هال.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1380.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:155ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فلسفه Philosophy
 11. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 12. توصیفگر: فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy
 13. توصیفگر: نظریه تکاملی Evolutionary Theory
 14. توصیفگر: داروینیسم Darwinism
 15. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 16. استاد راهنما. میانداری، حسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها