درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوار برشی تقویت شده بوسیله FRP با روش زمان دوام
4063 مرتبه مشاهده شده

تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوار برشی تقویت شده بوسیله FRP با روش زمان دوام

ضیایی، ارشاد Ziaei Ghehnavieh, Ershad

 1. شماره پایان نامه:39809
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: ضیایی، ارشاد
 4. عنوان:تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوار برشی تقویت شده بوسیله FRP با روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:259ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: مدل سازی Modeling
 14. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 15. توصیفگر: الیاف مسلح بسپاری Fiber Reinforced Polymer (FRP)
 16. توصیفگر: قاب های بتنی با دیوار برشی Concrete Frames with Shear Wall
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها