درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن مهارشده و مهارنشده با استفاده از روش زمان دوام
3755 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن مهارشده و مهارنشده با استفاده از روش زمان دوام

عالم باقری، محمد Alembagheri, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:39914
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: عالم باقری، محمد
 4. عنوان:ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن مهارشده و مهارنشده با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:412ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis
 13. توصیفگر: مخزن های روی زمین On-Ground Tanks
 14. توصیفگر: طیف شتاب Acceleration Spectrum
 15. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها