درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر مولفه قائم زلزله در رفتار غیر خطی سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام
4336 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر مولفه قائم زلزله در رفتار غیر خطی سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام

زارعی، مهدی Zarei, Mehdi

 1. شماره پایان نامه:39994
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: زارعی، مهدی
 4. عنوان:بررسی اثر مولفه قائم زلزله در رفتار غیر خطی سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه های هیدرولیکی
 10. یادداشت:175ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: اندرکنش سد - مخزن Dam-Reservoir Interaction
 13. توصیفگر: سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam
 14. توصیفگر: تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis
 15. توصیفگر: اثر مؤلفه قایم زلزله Vertical Component of Earthquake Effect
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها