درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
امکان گرایی و واقع گرایی در منطق موجهات محمولی
2135 مرتبه مشاهده شده

امکان گرایی و واقع گرایی در منطق موجهات محمولی

اخوت علویان، محمد جواد Okhovat Alavian, Mohammad Javad

 1. شماره پایان نامه:40161
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اخوت علویان، محمد جواد
 4. عنوان:امکان گرایی و واقع گرایی در منطق موجهات محمولی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:146ص.: جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 11. توصیفگر: جهان ممکن Possible World
 12. توصیفگر: منطق موجهات محمولی Quantified Modal Logic
 13. توصیفگر: امکان گرایی Possibilism
 14. توصیفگر: شی ممکن Possible Object (Possibilia)
 15. توصیفگر: جهان واقع Actual World
 16. توصیفگر: شی واقعی Actual Object (Actualia)
 17. استاد راهنما. نبوی، لطف الله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها