درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پاسخ های برون گرایی معنایی به شک گرایی معرفتی
2891 مرتبه مشاهده شده

پاسخ های برون گرایی معنایی به شک گرایی معرفتی

بیکران بهشت، حامد Bikaraan Behesht, Hamed

 1. شماره پایان نامه:40163
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: بیکران بهشت، حامد
 4. عنوان:پاسخ های برون گرایی معنایی به شک گرایی معرفتی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:162ص.: جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: شک گرایی Skepticism
 11. توصیفگر: معنی Meaning
 12. توصیفگر: هیلری پاتنم.
 13. توصیفگر: نظریه ارجاع Reference Theory
 14. توصیفگر: برون گرایی معنایی Semantic Externalism
 15. توصیفگر: محتوا Content
 16. استاد راهنما. نسرین، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها