درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
منظور از فیزیکی بودن چیست؟
1872 مرتبه مشاهده شده

منظور از فیزیکی بودن چیست؟

برقعی، بهرام Borgheai, Bahram

 1. شماره پایان نامه:40521
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: برقعی، بهرام
 4. عنوان:منظور از فیزیکی بودن چیست؟.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:100ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تابع موج Wave Function
 11. توصیفگر: پرداخت عینی Objective Approach
 12. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 13. توصیفگر: فیزیکالیسم Physicalism
 14. توصیفگر: هویت Entity
 15. توصیفگر: خصوصیت Property
 16. توصیفگر: زبان اشیا Thing Language
 17. توصیفگر: مشاهده پذیر Observable
 18. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها