درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی رهیافت های اخیر برای حل پارادکس های منطقی
1489 مرتبه مشاهده شده

بررسی رهیافت های اخیر برای حل پارادکس های منطقی

سیاوشی، احسان Siavashi, Ehsan

 1. شماره پایان نامه:40735
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سیاوشی، احسان
 4. عنوان:بررسی رهیافت های اخیر برای حل پارادکس های منطقی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:90ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پارادکس دروغگو Liar Paradox
 11. توصیفگر: دستگاه منطقی Logical System
 12. توصیفگر: نظریه صدق Truth Theory
 13. توصیفگر: نظریه سلسله مراتب تارسکی Tarski's Hirarchy Theory
 14. توصیفگر: نظریه نقطه ثابت کریپکی Kripke Fixed Point Theory
 15. توصیفگر: نظریه تجدید نظر Revision Theory
 16. توصیفگر: شبه تناقض Pseudo-Contradiction
 17. استاد راهنما. اردشیر، محمد
 18. استاد مشاور. لاجوردی، کاوه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها