درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع در محدوده ارتجاعی
3057 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع در محدوده ارتجاعی

احمدی، مهدی Ahmadi, Mehdi

 1. شماره پایان نامه:40784
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: احمدی، مهدی
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع در محدوده ارتجاعی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش: سازه
 10. یادداشت:186ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 12. توصیفگر: تحلیل طیفی Spectral Analysis
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: نامنظمی در ارتفاع Vertical Irregularity
 15. توصیفگر: تحلیل ارتجاعی Elastic Analysis
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها