درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظم هوشمندانه از دیدگاه سوپر
3823 مرتبه مشاهده شده

نظم هوشمندانه از دیدگاه سوپر

کلاهدوزها، مهدیه Kolahdoozha, Mahdieh

 1. شماره پایان نامه:40942
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کلاهدوزها، مهدیه
 4. عنوان:نظم هوشمندانه از دیدگاه سوپر.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:99ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: برهان نظم Argument from Design
 11. توصیفگر: آزمون پذیری Testability
 12. توصیفگر: داروینیسم Darwinism
 13. توصیفگر: نظریه نظم هوشمندانه Intelligent Design Theory
 14. توصیفگر: ارجحیت گرایی Likelihoodism
 15. استاد راهنما. میانداری، حسن
 16. استاد مشاور. کرباسی زاده، امیر احسان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها