درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تغییر نگرش به انسان در دوره رنسانس
1876 مرتبه مشاهده شده

تغییر نگرش به انسان در دوره رنسانس

نمازی، محمد Namazi, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:41002
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نمازی، محمد
 4. عنوان:تغییر نگرش به انسان در دوره رنسانس.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:112ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مبانی علم Fundamental of Science
 11. توصیفگر: دوره رنسانس Renaissance
 12. توصیفگر: نوع نگرش به انسان Attitude Toward Human
 13. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها