درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقش دین در ارزیابی گزاره های علمی
1879 مرتبه مشاهده شده

نقش دین در ارزیابی گزاره های علمی

مومنی، محمد رضا Momeni, Mohamad Reza

 1. شماره پایان نامه:41094
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مومنی، محمد رضا
 4. عنوان:نقش دین در ارزیابی گزاره های علمی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:74ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم دینی Religious Science
 11. توصیفگر: درون دینی Inside Religion
 12. توصیفگر: برون دینی Outside Religion
 13. توصیفگر: تعارض علم و دین Contact Between Religion and Science
 14. توصیفگر: ارزیابی گروه های علمی Scientific Theories Assessment
 15. توصیفگر: مابعدالطبیعه دینی Religious Metaphysics
 16. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها