درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کل گرایی دوئم و کواین
2182 مرتبه مشاهده شده

کل گرایی دوئم و کواین

سلطانیه، مجید Soltanieh, Majid

 1. شماره پایان نامه:41142
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سلطانیه، مجید
 4. عنوان:کل گرایی دوئم و کواین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:124ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کل گرایی Holism
 11. توصیفگر: تعین ناقص Under Determination
 12. توصیفگر: نظریه دوهم - کواین Duhem-Quine Thesis
 13. توصیفگر: تایید کل گرایانه Holistic Confirmation
 14. توصیفگر: ابطال کل گرایانه Holistic Falification
 15. استاد راهنما. نسرین، مهدی
 16. استاد مشاور. شیخ رضایی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها