درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مذکر سازی دکارتی عینیت از دیدگاه سوزان بوردو
1732 مرتبه مشاهده شده

مذکر سازی دکارتی عینیت از دیدگاه سوزان بوردو

علومی، مهدی Oloomi, Mehdi

 1. شماره پایان نامه:41150
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: علومی، مهدی
 4. عنوان:مذکر سازی دکارتی عینیت از دیدگاه سوزان بوردو.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:79ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: عینیت Objectivity
 11. توصیفگر: مکانیسم.
 12. توصیفگر: دوگانه گرایی Dualism
 13. توصیفگر: مذکرسازی Masculinization
 14. توصیفگر: تکثرگرایی معرفتی Epistemological Pluralism
 15. توصیفگر: تحلیل روان کاوی Psychoanalysis
 16. توصیفگر: عینیت پویا Dynamic Objectivity
 17. استاد راهنما. رشیدیان، عبدالکریم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها