درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بازنمودگرایی، زمین معکوس و مرد باتلاقی
3139 مرتبه مشاهده شده

بازنمودگرایی، زمین معکوس و مرد باتلاقی

شاهمرادی، ایوب Shahmoradi, Ayoob

 1. شماره پایان نامه:41472
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شاهمرادی، ایوب
 4. عنوان:بازنمودگرایی، زمین معکوس و مرد باتلاقی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:128ص.: تصویر، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness
 11. توصیفگر: بازنمودگرایی Representationalism
 12. توصیفگر: نظریه پنیک PANIC Theory
 13. توصیفگر: زمین معکوس Inverted Earth
 14. توصیفگر: مرد باتلاقی Swamp Man
 15. استاد راهنما. مسرور، فرید
 16. استاد مشاور. نسرین، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها