درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل سه بعدی غیرخطی لرزه ای ساختمان ها به روش زمان دوام
4069 مرتبه مشاهده شده

تحلیل سه بعدی غیرخطی لرزه ای ساختمان ها به روش زمان دوام

والامنش، وحید Valamanesh, Vahid

 1. شماره پایان نامه:41492
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: والامنش، وحید
 4. عنوان:تحلیل سه بعدی غیرخطی لرزه ای ساختمان ها به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش: سازه
 10. توصیف ظاهری:249ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی سه بعدی Three Dimensional Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: تحلیل لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Analysis
 14. توصیفگر: تحریک چندجهته Multi-Directional Excitation
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 • 1.pdf
  • 1-5-3- مقررات روش تحليل ديناميكي طيفي در آیین نامه 2800
  • 1-5-4- اصلاح ضرایب بازتاب
  • abstract1.pdf
   • 1-5-3- مقررات روش تحليل ديناميكي طيفي در آیین نامه 2800
   • 1-5-4- اصلاح ضرایب بازتاب
  • abstract1.pdf
   • 1-5-3- مقررات روش تحليل ديناميكي طيفي در آیین نامه 2800
   • 1-5-4- اصلاح ضرایب بازتاب

 فهرست نقدها