درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان های آجری غیرمسلح
5303 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان های آجری غیرمسلح

کیانی نیا، محمد علی Kiani Nia, Mohammad Ali

 1. شماره پایان نامه:41872
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: کیانی نیا، محمد علی
 4. عنوان:ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان های آجری غیرمسلح.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:مهندسی زلزله
 10. یادداشت:193ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis
 14. توصیفگر: ساختمان های آجری غیرمسلح UnReinforced Masonry Buildings (URM)
 15. توصیفگر: دیوار ساده Solid Wall
 16. توصیفگر: دیوار با بازشو Hollow Wall
 17. توصیفگر: مدل سه بعدی ساده شده Simplified Three Dimensional Model
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها