درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پیشینی بودن منطق
1655 مرتبه مشاهده شده

پیشینی بودن منطق

باقری، مهدی Bagheri, Mehdi

 1. شماره پایان نامه:42015
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: باقری، مهدی
 4. عنوان:پیشینی بودن منطق.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:71ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: توجیه Justification
 11. توصیفگر: پیشینی بودن منطق Apriority
 12. توصیفگر: هرتری فیلد Hartry Field
 13. توصیفگر: غیرواقع گرایی Non-Factualism
 14. استاد راهنما. نسرین، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها