درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از بازخورد شباهت و یادگیری نیمه نظارتی
9741 مرتبه مشاهده شده

بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از بازخورد شباهت و یادگیری نیمه نظارتی

قاسمی، علیرضا Ghasemi, Alireza

 1. شماره پایان نامه:42019
 2. کد دانشکده:19
 3. پديدآور: قاسمی، علیرضا
 4. عنوان:بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از بازخورد شباهت و یادگیری نیمه نظارتی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی کامپیوتر
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:هوش مصنوعی
 10. یادداشت:126ص.: تصویر، جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: بازیابی تصویر Image Retrieval
 12. توصیفگر: یادگیری ماشینی Machine Learning
 13. توصیفگر: شناسایی الگو PATTERN RECOGNITION
 14. توصیفگر: یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning
 15. توصیفگر: یادگیری فعال Active Learning
 16. استاد راهنما. منظوری، محمد تقی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها