درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ذات گرایی تمایلی و تقابل آن با متافیزک هیومی
1550 مرتبه مشاهده شده

ذات گرایی تمایلی و تقابل آن با متافیزک هیومی

غفاری، شهریار Ghafari, Shahryar

 1. شماره پایان نامه:42058
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: غفاری، شهریار
 4. عنوان:ذات گرایی تمایلی و تقابل آن با متافیزک هیومی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:105ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: قانون طبیعت Nature Law
 11. توصیفگر: ذات گرایی تمایلی Dispositional Essentialism
 12. توصیفگر: تمایل، قوه Disposition, Power
 13. توصیفگر: مابعدالطبیعه ویژگی ها Properties Metaphysics
 14. توصیفگر: مابعدالطبیعه هیومی Humean Metaphysics
 15. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها