درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
علیت در نگاه هیوم
1805 مرتبه مشاهده شده

علیت در نگاه هیوم

یونسی، فاطمه Yonesi, Fatemeh

 1. شماره پایان نامه:42142
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: یونسی، فاطمه
 4. عنوان:علیت در نگاه هیوم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:154ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: اقتران دائم بین رخدادها Constant Conjunction
 11. توصیفگر: سازوکار تداعی کننده علیت Associative Mechanism
 12. توصیفگر: ارتباط ضروری Necessary Connection
 13. توصیفگر: تفسیر واقع گرایی شکاک Sceptical Realist Interperetation
 14. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها