درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش های نهادی
1624 مرتبه مشاهده شده

نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش های نهادی

عرب زاده جمالی، حمزه Arabzadeh Jamali, Hamzeh

 1. شماره پایان نامه:42460
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: عرب زاده جمالی، حمزه
 4. عنوان:نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش های نهادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:189ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: هزینه مبادلاتی Transaction Cost
 11. توصیفگر: نظم خودجوش Spontaneous Order
 12. توصیفگر: فردگرایی روش شناختی Methodological Individualism
 13. توصیفگر: ذهنیت گرایی روش شناختی Methodological Subjectivism
 14. توصیفگر: تقسیم معرفت Dispersed Knowledge
 15. استاد راهنما. میرجلیلی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها