درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ترجمه کتاب هوسرل و تاملات دکارتی
1469 مرتبه مشاهده شده

ترجمه کتاب هوسرل و تاملات دکارتی

گل پور، منصور Golpour, Mansour

 1. شماره پایان نامه:42512
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: گل پور، منصور
 4. عنوان:ترجمه کتاب هوسرل و تاملات دکارتی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:289ص.: کتابنامه، چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: ادراک Perception
 11. توصیفگر: بداهت Self Evidence
 12. توصیفگر: تقویم Constitution
 13. توصیفگر: سایه فکنی Adumbration
 14. استاد راهنما. جمالی، غلام عباس

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها