درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بازخوانش مقوله وارسی تجربی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء روی بسکار
2066 مرتبه مشاهده شده

بازخوانش مقوله وارسی تجربی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء روی بسکار

فروزنده، مرضیه Foroozande, Marzieh

 1. شماره پایان نامه:42529
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: فروزنده، مرضیه
 4. عنوان:بازخوانش مقوله وارسی تجربی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء روی بسکار.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:95ص.: جدول، کتابنامه، چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 11. توصیفگر: روی بسکر Roy Bhaskar
 12. توصیفگر: وارسی تجربی Empirical Survey
 13. توصیفگر: سیستم بسته Close System
 14. توصیفگر: واقع گرایی انتقادی Critical Realism
 15. توصیفگر: فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy
 16. استاد راهنما. افروغ، عماد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها