درحال بارگذاري...
تحلیل‌ و طراحی‌ مدار منطقی‌ دیجیتال‌
1204 مرتبه مشاهده شده

تحلیل‌ و طراحی‌ مدار منطقی‌ دیجیتال‌

 1. IR م‌79-1338
 2. شابک:9646342167
 3. شماره راهنما: TK 7888 .4 .D5419 1379
 4. عنوان:تحلیل‌ و طراحی‌ مدار منطقی‌ دیجیتال‌ / نلسون‌...[ و دیگران‌]؛ [ترجمه‌] قدرت‌ سپیدنام‌.
 5. عنوان دیگر: nd23 طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال
 6. ناشر:مشهد : انتشارات‌ خراسان‌، 1379.
 7. توصیف ظاهری:838 ص‌.: مصور، جدول‌، نمودار
 8. یادداشت:عنوان‌ اصلی‌: Digital logic circuit analysis and design
 9. موضوع:مدارهای منطقی-- طرح و ساختمان.
 10. موضوع:کامپیوترهای رقمی-- مدارها-- طرح و ساختمان.
 11. شناسه افزوده:نلسون‌، ویکتورپیتر، 1949 - م‌.
 12. شناسه افزوده:سپیدنام‌، قدرت، 1324 - مترجم.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها