درحال بارگذاري...
طراحی‌ مدارهای‌ تکنیک‌ پالس‌
5610 مرتبه مشاهده شده

طراحی‌ مدارهای‌ تکنیک‌ پالس‌

بل‌، دیویدBell, David A،

 1. IR م‌77-3026
 2. شابک:9649127429
 3. شماره راهنما: TK 7868 .P8 .B4419
 4. پدیدآور: بل‌، دیویدBell, David A، 1930 - م‌.
 5. عنوان:طراحی‌ مدارهای‌ تکنیک‌ پالس‌ / دیوید بل‌؛ مترجم‌ محمود دیانی‌.
 6. عنوان روي جلد: تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس
 7. عنوان از عطف: تکنیک پالس
 8. ناشر:یزد : مصباح‌، 1376.
 9. توصیف ظاهری:پانزده‌، 528 ص‌.: مصور، جدول‌، نمودار
 10. یادداشت:عنوان اصلی : Solid state pulse circuits. 3 rd ed
 11. یادداشت:کتاب‌ حاضر در سال‌ 1374 تحت‌ عنوان‌ "مدارهای‌ الکترونیکی‌ پالس‌" با ترجمه‌ سعید قاضی‌ مغربی‌ توسط انتشارات‌ اتا منتشر شده‌ است‌
 12. یادداشت:عنوان‌ عطف‌: تکنیک‌ پالس‌
 13. یادداشت:عنوان‌ روی‌ جلد: تحلیل‌ و طراحی‌ مدارهای‌ تکنیک‌ پالس‌
 14. موضوع:نیمه هادی ها.
 15. موضوع:مدارهای تپ الکترونیکی.
 16. موضوع:الکترونیک رقمی.
 17. شناسه افزوده:دیانی‌، محمود، 1339 - مترجم.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها