درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کنترل پیش بین مقاوم برای سیستم های غیر خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی
4606 مرتبه مشاهده شده

کنترل پیش بین مقاوم برای سیستم های غیر خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی

خاکسارپور، رضا Khaksarpour, Reza

 1. شماره پایان نامه:42591
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: خاکسارپور، رضا
 4. عنوان:کنترل پیش بین مقاوم برای سیستم های غیر خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش: کنترل
 10. توصیف ظاهری:87ص.: نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: کنترل پیش بین Predictive Control
 12. توصیفگر: سیستم های غیرخطی Nonlinear Systems
 13. توصیفگر: نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI)
 14. توصیفگر: زمان بندی بهره Gain Scheduling
 15. توصیفگر: نامعینی غیر ساختاری Unstructured Uncertainty
 16. استاد راهنما. حایری، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها