درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل فروریزش قابهای فولادی با دیوار پر کننده آجری به روش زمان دوام
3070 مرتبه مشاهده شده

تحلیل فروریزش قابهای فولادی با دیوار پر کننده آجری به روش زمان دوام

جمشیدی اوانکی، محمد Jamshidi Avanaki, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:42604
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: جمشیدی اوانکی، محمد
 4. عنوان:تحلیل فروریزش قابهای فولادی با دیوار پر کننده آجری به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش: مهندسی زلزله
 10. توصیف ظاهری:207ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: دیوار پرکننده آجری Masonry Infilled Walls
 14. توصیفگر: تحلیل فروریزش Collapse Analysis
 15. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 16. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها