درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
توسعه روش تحلیل دینامیکی زمان دوام سازگار با آیین نامه های طراحی لرزه ای
3977 مرتبه مشاهده شده

توسعه روش تحلیل دینامیکی زمان دوام سازگار با آیین نامه های طراحی لرزه ای

خزایی، محمد Khazaie, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:42829
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: خزایی، محمد
 4. عنوان:توسعه روش تحلیل دینامیکی زمان دوام سازگار با آیین نامه های طراحی لرزه ای.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. یادداشت:248ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes
 14. توصیفگر: دوام زلزله Earthquake Endurance
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها