درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پیشرفت علم از نگاه فایرابند
1774 مرتبه مشاهده شده

پیشرفت علم از نگاه فایرابند

یزدانی، هما Yazdani, Homa

 1. شماره پایان نامه:42901
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: یزدانی، هما
 4. عنوان:پیشرفت علم از نگاه فایرابند.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:144ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: آنارشیسم Anarchism
 11. توصیفگر: پیشرفت علمی Scientific Progress
 12. توصیفگر: روش ها.
 13. توصیفگر: عقل جزوی Reason
 14. توصیفگر: جامعه آزاد Free Society
 15. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها