درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل لرزه ای پل های با قوس افقی با استفاده از روش زمان دوام
4234 مرتبه مشاهده شده

تحلیل لرزه ای پل های با قوس افقی با استفاده از روش زمان دوام

مهرآیین، مهرداد Mehraein, Mehrdad

 1. شماره پایان نامه:42984
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مهرآیین، مهرداد
 4. عنوان:تحلیل لرزه ای پل های با قوس افقی با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. یادداشت:195ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل لرزه ای Seismic Analysis
 13. توصیفگر: پل های قوسی Curved Bridges
 14. توصیفگر: پل های با قوس افقی Horizontally Curved Bridges
 15. توصیفگر: تحلیل بر اساس عملکرد Base Performance Analysis
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها