درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل و بررسی رابطه زمان و جهت در شاه برهان دیودوروس کرونوس مگاری از دیدگاه منطق جدید
1340 مرتبه مشاهده شده

تحلیل و بررسی رابطه زمان و جهت در شاه برهان دیودوروس کرونوس مگاری از دیدگاه منطق جدید

برزگر، علی Barzegar, Ali

 1. شماره پایان نامه:43018
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: برزگر، علی
 4. عنوان:تحلیل و بررسی رابطه زمان و جهت در شاه برهان دیودوروس کرونوس مگاری از دیدگاه منطق جدید.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:95ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: زمان Time
 11. توصیفگر: جهت Azimuth
 12. توصیفگر: ضرورت و امکان Necessity and Possibility
 13. استاد راهنما. نبوی، لطف الله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها