درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین در تحلیل زمان دوام
3535 مرتبه مشاهده شده

بررسی تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین در تحلیل زمان دوام

مشایخی، محمد رضا Mashayekhi, Mohammad Reza

 1. شماره پایان نامه:43178
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مشایخی، محمد رضا
 4. عنوان:بررسی تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین در تحلیل زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:مهندسی زلزله
 10. یادداشت:254ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy
 12. توصیفگر: قاب مقاوم خمشی بتنی Moment Resisting Rainforced Concrete Frame
 13. توصیفگر: سازه های بتنی Concrete Structures
 14. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 15. توصیفگر: مدت زمان حرکت قوی زمین Strong Motion Duration
 16. توصیفگر: تعداد دوره معادل حرکت Equivalant Cycle Number
 17. توصیفگر: تعداد دوره های غیرخطی Nonlinear Cycles Number
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها