درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل لرزه ای قاب های بتنی به روش زمان دوام
3892 مرتبه مشاهده شده

بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل لرزه ای قاب های بتنی به روش زمان دوام

بنی اسدی، آرش Baniassadi, Arash

 1. شماره پایان نامه:43269
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: بنی اسدی، آرش
 4. عنوان:بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل لرزه ای قاب های بتنی به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:مهندسی زلزله
 10. یادداشت:178ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: قاب مقاوم خمشی بتنی Moment Resisting Rainforced Concrete Frame
 14. توصیفگر: تحلیل لرزه ای Seismic Analysis
 15. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 16. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها