درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقش اعتباریات در فلسفه علم
2449 مرتبه مشاهده شده

نقش اعتباریات در فلسفه علم

درویش آقاجانی، جواد Darvish Aghajani, Javad

 1. شماره پایان نامه:43275
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: درویش آقاجانی، جواد
 4. عنوان:نقش اعتباریات در فلسفه علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:99ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 11. توصیفگر: ادراک های اعتباری Techne
 12. توصیفگر: استعاره Metaphor
 13. توصیفگر: علوم نظری و عملی Conventionals
 14. توصیفگر: ادراک های حقیقی Episteme
 15. توصیفگر: انتزاع Model
 16. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها