درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل غیرخطی سازه های بتنی سه بعدی نامنظم با استفاده از روش زمان دوام
4028 مرتبه مشاهده شده

تحلیل غیرخطی سازه های بتنی سه بعدی نامنظم با استفاده از روش زمان دوام

خاکی، علی Khaki, Ali

 1. شماره پایان نامه:43589
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: خاکی، علی
 4. عنوان:تحلیل غیرخطی سازه های بتنی سه بعدی نامنظم با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. یادداشت:151ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: سازه های بتنی Concrete Structures
 13. توصیفگر: مدل سازی غیرخطی Nonlinear Modeling
 14. توصیفگر: تحلیل سه بعدی Three Dimensional Analysis
 15. توصیفگر: سازه های نامنظم Irregular Structures
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها