درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل و طراحی لرزه ای دیوار برشی فولادی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام
6752 مرتبه مشاهده شده

تحلیل و طراحی لرزه ای دیوار برشی فولادی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام

قادری فرد، مرتضی Ghaderifard, Morteza

 1. شماره پایان نامه:43511
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: قادری فرد، مرتضی
 4. عنوان:تحلیل و طراحی لرزه ای دیوار برشی فولادی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:82ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW)
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: طراحی لرزه ای Seismic Design
 13. توصیفگر: تغییر مکان نسبی طبقات Interstory Drift
 14. توصیفگر: رانش Drift
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها