درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی اثرات اندرکنش خاک و سازه در بهسازی لرزه ای بهینه قاب های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوز و تحلیل زمان دوام
5442 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی اثرات اندرکنش خاک و سازه در بهسازی لرزه ای بهینه قاب های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوز و تحلیل زمان دوام

سرچشمه پور، محمد Sarcheshmehpour, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:43541
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: سرچشمه پور، محمد
 4. عنوان:ارزیابی اثرات اندرکنش خاک و سازه در بهسازی لرزه ای بهینه قاب های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوز و تحلیل زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (مهندسی زلزله)
 9. یادداشت:208ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: بهینه سازی Optimization
 11. توصیفگر: بر هم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction
 12. توصیفگر: میراگر لزج Viscous Damper
 13. توصیفگر: الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm
 14. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 15. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون
 17. استاد راهنما. قناد، محمد علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 • ارزيابي اثرات اندركنش خاك و سازه در بهسازي لرزه اي بهينه قاب هاي فولادي با استفاده از ميراگرهاي ويسكوز و تحليل زمان دوام
 •   مشاهده
 •   دانلود

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها