درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تطبیقی جامعه علمی آرمانی از دید سید حسین نصر و پاول فایرابند
1453 مرتبه مشاهده شده

بررسی تطبیقی جامعه علمی آرمانی از دید سید حسین نصر و پاول فایرابند

زرگر، زهرا Zargar, Zahra

 1. شماره پایان نامه:43709
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: زرگر، زهرا
 4. عنوان:بررسی تطبیقی جامعه علمی آرمانی از دید سید حسین نصر و پاول فایرابند.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:120ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: آنارشیسم Anarchism
 11. توصیفگر: عقلانیت Rationality
 12. توصیفگر: جامعه علمی آرمانی Ideal Scientific Community
 13. توصیفگر: سنت گرایی Traditionalism
 14. توصیفگر: مدرنیته Modernity
 15. استاد راهنما. حسینی، حسن
 16. استاد مشاور. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها