درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در ارزیابی سازه های بتنی نامنظم
5478 مرتبه مشاهده شده

مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در ارزیابی سازه های بتنی نامنظم

اکبری، رضا Akbari, Reza

 1. شماره پایان نامه:43726
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: اکبری، رضا
 4. عنوان:مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در ارزیابی سازه های بتنی نامنظم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:105ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 14. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 15. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها