درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دوگانه ی طرح مفهومی و محتوای تجربی
1580 مرتبه مشاهده شده

دوگانه ی طرح مفهومی و محتوای تجربی

رعیتی، مائده Rayati, Maede

 1. شماره پایان نامه:44207
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: رعیتی، مائده
 4. عنوان:دوگانه ی طرح مفهومی و محتوای تجربی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:74ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: نظریه معنا Meaning Theory
 11. توصیفگر: ترجمه رادیکال کواین Quine Radical Translation
 12. توصیفگر: تعبیر رادیکال دیویدسن Davidson Radical Interpretation
 13. توصیفگر: ترجمه پذیری Translatability
 14. توصیفگر: طرح مفهومی Conceptual Scheme
 15. توصیفگر: محتوای تجربی Empirical Content
 16. توصیفگر: تجربه گرایی Empiricism
 17. توصیفگر: جزم سوم Third Dogma
 18. استاد راهنما. شیخ رضایی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها