درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پیاده سازی کنترل کننده های مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
3368 مرتبه مشاهده شده

پیاده سازی کنترل کننده های مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

آقایی، مهدی Aghaee, Mehdi

 1. شماره پایان نامه:44242
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: آقایی، مهدی
 4. عنوان:پیاده سازی کنترل کننده های مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:کنترل
 10. توصیف ظاهری:74ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller
 12. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 13. توصیفگر: تقریب اپراتورهای مرتبه کسری Fractional Order Operators Approximation
 14. توصیفگر: واسط انسان - ماشین Human-Machine Interface (HMI)
 15. استاد راهنما. تواضعی، محمدصالح

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها