درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دگرگشت مفهوم فضای هندسی در قرن نوزدهم
1289 مرتبه مشاهده شده

دگرگشت مفهوم فضای هندسی در قرن نوزدهم

کریمی، احسان Karimi, Ehsan

 1. شماره پایان نامه:44280
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کریمی، احسان
 4. عنوان:دگرگشت مفهوم فضای هندسی در قرن نوزدهم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:فلسفه و علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:98ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: هندسه Geometry
 11. توصیفگر: خمینه Manifold
 12. توصیفگر: پیشینی A Priori
 13. توصیفگر: پسینی A Posteriori
 14. توصیفگر: زمان Time
 15. توصیفگر: کانت Kant
 16. توصیفگر: فضای هندسی Geometric Space
 17. توصیفگر: ترکیبی Synthetic
 18. توصیفگر: روش تحلیلی Analytical Method
 19. استاد راهنما. شهشهانی، سیاوش

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها