درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی دوگانه بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام
2687 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی دوگانه بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام

ابراهیم خانلو، آروین Ebrahimkhanlou, Arvin

 1. شماره پایان نامه:44426
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: ابراهیم خانلو، آروین
 4. عنوان:ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی دوگانه بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:311ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: سازه های بتنی Concrete Structures
 13. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 14. توصیفگر: سیستم های دوگانه Dual Systems
 15. توصیفگر: تحلیل تاریخچه ی زمانی سه بعدی Three Dimensional Time History Analysis
 16. توصیفگر: مدل سازی غیرخطی Nonlinear Modeling
 17. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها