درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر
2379 مرتبه مشاهده شده

اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر

حیدری فرد، سحر Heydari Fard, Sahar

 1. شماره پایان نامه:44406
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حیدری فرد، سحر
 4. عنوان:اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:96ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فردیت Identity
 11. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 12. توصیفگر: ساخت گرایی Structuralism
 13. توصیفگر: فردیت Identity
 14. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها